utestall-gang-wangen-32
utestall-hastboxar-wangen-32
utestall-insida-wangen-32
utestall-hastbox-32
utestall-hastinredning-wangen-32
utestall-wangen-32
utestall-hastbox-wangen-32
previous arrow
next arrow
Utestall hos trav- och galoppskolan Wången.
Den isolerade personaldelen syns bakgrunden.
Gavelportarna är här fyrdelade. Det går också bra att använda stallet utan gavelportar eller att sätta in andra typer av portar.

Utestall vid Wången

Byggt i ljusgrå plastplank och stål. I mitten en varmbonad personaldel med tio hästboxar åt vardera hållet. Ett framtidsstall som ger både personal och hästar rätt temperatur.

Ovanpå våra frontstolpar och ytterväggsstolpar ligger längsgående 2″x8″ träreglar. Från nock till takfot ligger 2″x6″ reglar med 1200 mm centrumavstånd. Ovanpå 2″x6″-reglarna läggs ett kondensskydd av masonit eller plastfilm som på bilden. Ovanpå kondensskyddet läggs längsgående reglar i vilka plåttaket dras fast.

I Wångens utestall. Man har använt fyra boxutrymmen i byggnadens mitt, till en isolerad personaldel. Principen är att vi människor vill ha varmt, medan hästarnas är friskast i oisolerade stall.

Vi levererar våra uteboxar med valfri taklutning. Som standard levererar vi utestall oisolerade, exklusive tak. Som grund gjuter du hel platta eller plintar vid varje hörnstolpe.

Du kan också ställa uteboxarna på 8″ träreglar. Boxarna i stallet kan ha mellanväggar med galler eller täta/halvtäta mellanväggar.

Ovanpå våra frontstolpar och ytterväggsstolpar ligger längsgående 2″x8″ träreglar.
Tät mellanvägg med kontaktgaller.
Frostskyddat vattensystem.

Utestall i Norrhult med faluröda granväggar

Utestallet hos Klas och Jenny Hultberg i Norrhult är byggt enligt samma princip som Wången och Goertz men med fyllning av granplank som sedan målats med Falu Rödfärg. Stallet har åtta uteboxar, spolbox, seminspilta, foderkammare och isolerad sadelkammare.

Utestall med gran i ytterväggar och plastplank i stallinredningen är en lösning som vi rekommenderar då man får det bästa av två världar.  Ytterväggar i trä är formstabila och ger stor frihet vid kulörval och plastplank invändigt ger en hållbar stallmiljö som är lätt att hålla ren.

Hammars Utestall och Uteboxar omfattas av vår femåriga materialgaranti.


Uteboxar hos Stall Goertz AB i Rökärr

Utestall byggt i stål med samma ljusgrå plastplank som Wångenstallet. Eftermiddagssolen får den att framstå lite varmare i tonen. I samband med isoleringen av taket har kunden satt in fläktventilation i utestallet. Utestallet består

av 20 st hästboxar 3×3 meter. Dessutom finns två spolspiltor, sadelkammare och fikarum i stallets mitt. Fyra 3×3 meters utrymmen har använts till foder. Man har valt kontaktgaller i boxarnas mellanväggar på sina uteboxar. Bak i boxen på den

mittre bilden syns hörnstolpen som stöttar den längsgående bärlinan av 2″x8″. Stall Goertz har valt att isolera taket på sitt utestall. På undersidan av 2″x6″ reglarna, har man spikat in ett innertak. Mellan 2″x6″-reglarna ligger 90 mm isolering. Boxarnas

frontstolpar går upp och stöttar bärlinorna. Gallret ingår i fönstrets konstruktion. Stålramen skyddar planken från bitning. Vi kan som alternativ leverera ett fast fönster med ”pansarglas”, som bygger på samma princip och med stålram.

Utestall byggt i stål med ljusgrå plastplank.
Bak i boxen syns hörnstolpen som stöttar den längsgående bärlinan av 2″x8″
Stall Goertz har valt att isolera taket på sitt utestall. På undersidan av 2″x6″ reglarna
Stålfönstren har en ram som monteras i utestallets plastplank.
utestall-fonster-hast-32
utestall-gang-hast-32
utestall-hammars-portar-32
utestall-hastbox-hast-32
utestall-inredning-boxar-32
utestall-tak-insida-32
utestall-hastboxar-goertz-32
previous arrow
next arrow

Utestall i Norrgult med faluröda granväggar

Visste du att du kan betala med Wasa Kredit?>>