Ätfronter

Pinnfronter, diagonalfronter, gaffelfronter och nackbom till ungdjur och kor


Pinnfronter

Pinnfronter ger den största flexibiliteten för olika djurstorlekar, samtidigt som foderspillet är nära noll. För stora djur monteras pinnfronternas underliggare 400-450 mm över klövpallen, vilket ger 1550-1600 i fri mankhöjd. För små djur ca 300 mm över klövpallen. Pinnfronten är den mest flexibla ätfronten för olika djurstorlekar.

Våra pinnfronter har marknadens kraftigaste ram med fyrkantrör 60×60 mm och ställbar nackbom av runt 60,3 mm rör. Dessutom är pinnfronternas yttre hellånga stående rör förstärkta med plattstål mot nedre 60×60-ramen. Totalt åtta kraftiga plattstål som förstärkning ger dig marknadens kraftigaste pinnfronter.

Som standard tillverkar vi våra pinnfronter med 300 mm c/c = 240 mm halsöppning för köttdjur. För ungdjur används 250 mm c/c =190 mm halsöppning som passar från tvåmånaders kalvar och uppåt. För de allra minsta djuren har vi 190 mm c/c = 130 mm halsöppning, en sällan använd storlek.


Diagonalfronter

Diagonalfronter finns med olika c/c mått för olika stora djur. Diagonalfronter används framför allt i dikostall för att minska risken för att de nyfödda kalvarna ska rymma ut på foderbordet. Även våra diagonalfronter har den kraftiga ramen av fyrkantrör 60×60 mm. Även vår diagonalfront är därigenom marknadens kraftigaste. För dikor är c/c avståndet mellan rören normalt 430 mm.

För dikorna höjs ofta foderbordet till 300-450 mm över klövpallen. Med en 6″ foderbordskant hamnar då diagonalfrontens underliggare 250 mm över foderbordet d v s 550-700 mm över klövpallen. Då blir det svårt för kalvarna att hoppa ut. Som foderbordskant används ofta en 2″x6″ planka som kan fästas i våra stolpar med U-klammor.


Montering av ätfronter

Montering av fronter mot trästolpar. Insticksrör medger längdjustering.
Nackbommen kan justeras upp/ned/sidled. Här medger monterad på 70x70mm-stolpe. Genom att snurra fästet 90 grader passar fästet att monteras på en 100x100mm stolpe.
Montering av pinnfronter mot stålstolpar. Två U-klammor plus två plattstål bildar en X-klamma.
Vi har ett speciellt kraftigt fästjärn för montering av hoar på 70×70-stolpar. Hoarna monteras en X-klamma. Normalt på klövpallen, medan fronterna monteras på foderbordssidan av stolparna.

Gallerfronter

Gaffelfronter tillverkar vi i båsbredder från 300 mm till 1300 mm.

Gaffelfronter har i dag till största delen ersatts av pinnfronter  som spar foder lika effektivt och har mycket större flexibilitet för olika djurstorlekar. Med pinnfronter har du alltid maximalt godkända ätöppningar ur djurskyddssynpunkt.