Montering av ätfronter

Montering av fronter mot trästolpar. Insticksrör medger längdjustering.
Nackbommen kan justeras upp/ned/sidled. Här medger monterad på 70x70mm-stolpe. Genom att snurra fästet 90 grader passar fästet att monteras på en 100x100mm stolpe.
Montering av pinnfronter mot stålstolpar. Två U-klammor plus två plattstål bildar en X-klamma.
Vi har ett speciellt kraftigt fästjärn för montering av hoar på 70×70-stolpar. Hoarna monteras en X-klamma. Normalt på klövpallen, medan fronterna monteras på foderbordssidan av stolparna.