Stallinredning för nötkreatur.

Vi har tillverkat stallinredning för nötboskap sedan 1945. Vår kraftiga stallinredning kan du få som lagerhållen stallinredning eller med specialmått.

Djupströbäddar i lösdriftstall

Djupströboxar med skrapad gång för dikor är en lösning som ger rationella, lättskötta lösdriftstallar med låg halmåtgång.

Liggbås i tre modeller för att möta alla behov.

Vi har tre olika modeller för att täcka alla behov. Modell Puckel passar till allt utom dikor med kalvgömma framför. Modell Bekväm och Rak är speciellt lämpliga för ungdjur och dikor oavsett placering av kalvgömman.

Grindsystem för ranchdrift

Vårt grindsystem sätts enkelt ihop med kätting som glider ner i skurna spår. Genom att grindarna monteras med kätting, kan marken vara ojämn utan att det ger dig monteringsproblem. Genom att välja rätt material och en smart konstruktion har vi åstadkommit en extremt lätt grind med stor styrka.

Fånggrindar lösdrift / långbås

Vi har tre olika modeller för att täcka alla behov. Modell Puckel passar till allt utom dikor med kalvgömma framför. Modell Bekväm och Rak är speciellt lämpliga för ungdjur och dikor oavsett placering av kalvgömman.

Foderhäckar

Du kan få din foderhäck med fånggrindar eller med fast gallerfront eller pinnfront.

Ätfronter

Pinnfronter ger den största flexibiliteten för olika djurstorlekar, samtidigt som foderspillet är nära noll. För stora djur monteras pinnfronternas underliggare 400-450 mm över klövpallen, vilket ger 1550-1600 i fri mankhöjd.

Diagonalfronter finns med olika c/c mått för olika stora djur. Diagonalfronter används framför allt i dikostall för att minska risken för att de nyfödda kalvarna ska rymma ut på foderbordet.

Spaltboxar

Spaltboxar för ungdjur 0 – 24 månader

Material i våra spaltboxar: Runda 60,3 mm rör i över-och underliggare (vid behov 63,5 x 4,5 i ramarna) och 33,7 mm i de stående rören. För yttersidor mot gångar kan du även välja vår ljusbruna karosseriplywood.