Vad innebär en leasing hos oss på Hammars Verkstad AB?

Leasing är en form av långtidshyra där företaget fördelar kostnaden över tiden. Wasa Kredit äger objektet och du nyttjar det. Objektet tas normalt inte upp som en tillgång i din balansräkning och belastar inte företagets långfristiga skulder. Efter leasingperiodens slut löser du avtalet till ett förutbestämt restvärde, i regel 10-20% av ursprungspriset. Leasing binder inte kapital, är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna. Avgiften är skattemässigt avdragsgill.