Tidö svensktillverkade foderautomater

Tidö foderautomater försover sig inte, utan dina hästar får kraftfoder vid samma tider vardag som helgdag. Du får en svensk foderautomat med bekymmersfri drift. Dessa kraftfoderautomater finns både för infällt och utanpåliggande montage. I samband med eftermiddagsutfodringen fyller du båda behållarna i dina kraftfoderautomater.

Den ena får hästarna som kvällsgiva och den andra som morgongiva. Du kan också programmera in tider under dagen som du använder när du inte har tid att sköta utfodringen. Med kraftfoderautomater får dina hästar kraftfodret på regelbundna tider och du får större frihet att disponera din tid.


Tidö foderautomat för infällt montage

Foderautomater hos travtränare Jörgen Westholm. När skjutdörrarna öppnas ligger de utanpå foderautomaterna.

Du kan ge tre givor vid samma tillfälle. Första givan låter du rinna direkt ner i foderkrubban. Sedan stänger du behållarnas luckor och fyller båda behållarna. Om du beställer hästboxar och ska ha foderautomater, är det viktigt att vi får reda på det. Då gör vi en större öppning än normalt i gallret.

Foderautomat dubbel infälld i box. Hela foderautomaten ligger infälld i hästboxen så att skjutdörren kan passera utanför.

Här levererar vi boxfronten med extra stor öppning i gallret. Bredd 400mm och höjd 585mm.

Foderautomat modell ”Huv inuti boxen” används vid smala skjutdörrsfronter. Här kan skjutdörren passera utanför automaten.

Hela foderautomaten ligger inuti hästboxen.


Tidö foderautomat för utanpåliggande montage

Kraftfoderautomat sedd rakt utifrån stallgången. Den här modellen används när skjutdörren i öppet läge inte når fram till foderautomaten. Hela foderautomaten är monterad utanför boxen. Öppningen i frontens galler är: Bredd 317mm och höjd 180mm.  Modern konstruktion ger dig foderautomater med låg driftskostnad.

Kraftfoderautomat sedd snett utifrån stallgången. För varje behållare finns en kondensator som laddas upp mellan utfodringarna. Det är den uppladdade kondensatorn som ger tillräckligt med kraft för att öppna luckorna till foderautomaternas behållare, därigenom blir systemets strömförbrukning låg även om du har många foderautomater.

Travtränaren Torbjörn Jansson har våra lackerade Exklusiv-boxar. Bilden är tagen från utsidan av hästboxen.

Fodret rinner ifrån foderautomat till krubba.


Styrenhet till foderautomat

Styrenheten används i dag från två till sjuttio boxar. Den klarar 100 boxar. Du kan ställa in 21 tider per dygn, vilket är mycket mer än du behöver. Tidö foderautomater har flera års gångreserv och sköter automatiskt omställningen mellan sommar- och vintertid.