Grind med gångdörr

Dörröppningen är 1100 mm bred. Låset består av en låsten som du enkelt lyfter ur.

Djuren kan inte få upp låssprinten. Monteras med kätting. Höjd 1720 mm.

Grindsystem med Kalvgömma

Kalvgömmegrinden har två öppningar med ett flyttbart rör i varje öppning.

Du kan alltid ha lagom stora öppningar för kalvarna. Monteras med kätting till ett flexibelt grindsystem. Höjd 1720 mm.

Grindsystem för ranchdrift

Insläpp till samlingsfållan.

Standardgrinden med höjd 1720 mm.  Med våra lättgrindar bygger du snabbt flexibla och lättflyttade fångstfållor och inhägnader till din ranchdrift. Höjden 1720 mm garanterar att djuren inte försöker hoppa över grindarna. Med lägre grindar försöker djuren ibland hoppa över grindarna, med resultat att de river omkull grindarna. Grindens längd är 3000 mm. Vikt 34 kg.

Kalvgömmegrinden har två öppningar med ett flyttbart rör i varje öppning.

Vårt grindsystem sätts enkelt ihop med kätting som glider ner i skurna spår. Genom att grindarna monteras med kätting, kan marken vara ojämn utan att det ger dig monteringsproblem. Genom att välja rätt material och en smart konstruktion har vi åstadkommit en extremt lätt grind med stor styrka.

Samma liggrörsgrindar till djupströ och liggbås.

Teleskoperande grindar med 5 liggande rör och höjden 1200 mm

Används över skrapgång och djupströbädd. De här grindarna är lämpliga för dikor med sina småkalvar. Springan mellan de liggande rören är bara 225 mm, vilket gör att de nyfödda kalvarna inte kan smita ut. Modellens enda nackdel är, att ungdjur med en huvudstorlek som motsvarar tjurar med vikt ca 400 kg, ofta fastnar med huvudet. Material runda 60,3 mm med insticksdelen av runda 48,3 mm. Stående rören är av fyrkantrör 60x60mm.

ArtnrBreddPris inkl moms
880451-2 m2488 kr
869212-3 m2613 kr
869223-4 m3113 kr
869234-5 m3738 kr
869205-6 m4813 kr
869246-7 m6063 kr

Teleskoperande grindar med 4 liggande rör och höjden 1200 mm

Över skrapgång och djupströbädd. De här grindarna är lämpliga för ungdjursuppfödning. Springan mellan de liggande rören är 320 mm, vilket gör att djuren både kan sticka in huvudet och lätt dra ut huvudet. Modellens enda nackdel är att nyfödda dikokalvar kan smita ut mellan de liggande rören. Material runda 60,3 mm med insticksdelen av runda 48,3 mm. Stående rören är av fyrkantrör 60×60 mm.

ArtnrBreddPris inkl moms
881601-2 m2488 kr
881552-3 m2613 kr
881563-4 m3113 kr
881574-5 m3738 kr
881585-6 m4813 kr
881596-7 m6063 kr

Grindar med stående rör och höjden 1120mm.

Används enbart över skrapgångarna. Stående runda 33,7 mm rör med 138 mm springa, alternativt 18 mm ljus plywood av hög kvalitet (karosseriplywood). Över- och underliggare av runda 60,3 x 3,2 mm rör. Grindar med stående djur ger färre skador på djuren, men det är svårare för skötaren att snabbt klättra ut ur en box.

Grindar med stående rör och höjden 1320 mm.

Används enbart över djupströbäddar. Stående runda 33,7 mm rör med 138 mm springa, alternativt 21 mm ljus plywood av hög kvalitet (karosseriplywood). Över- och underliggare av runda 60,3 x 3,2 mm rör. Grindar med stående rör ger färre skador på djuren, men det är svårare för skötaren att snabbt klättra ut ur djupströbädden.