Spaltboxar för ungdjur 0 – 24 månader

Material i våra spaltboxar

Runda 60,3 mm rör i över-och underliggare (vid behov 63,5 x 4,5 i ramarna) och 33,7 mm i de stående rören. För yttersidor mot gångar kan du även välja vår ljusbruna karosseriplywood.

Valmöjligheter
Alla mått så att du utnyttjar din byggnad maximalt.
Boxsidor runt om eller att utnyttja byggnadens väggar.
Kall eller varm lösdrift.
Spaltgolv med utgödsling, eller upplyft spaltgolv med skrapning för hand.
Vilka boxsidor och fronter som skall kunna öppnas.
Frontens båsbredd efter storleken på dina djur.
… forts.
Fast front eller fånggrind.
Stående rör eller björkplywood i boxsidorna.
Gavlar och mellanväggar med eller utan inbyggd dörr.
Boxsidor med standardhöjd 1120 eller 1320 mm ger vid spaltgolv normalt monteringshöjd 1400 resp. 1600 mm.