Liggbås.

Vi har tre olika modeller för att täcka alla behov. Modell Puckel passar till allt utom dikor med kalvgömma framför. Modell Bekväm och Rak är speciellt lämpliga för ungdjur och dikor oavsett placering av kalvgömman.

Biby Gård Eskilstuna har ett dikostall med inspektionsgång framför den bakre liggbåsraden. Foderborden vända utåt och totalt sex rader liggbås. Liggbåsen för dikorna är av modell Puckel.

Liggbås modell Puckel

Till Jan Forssell som driver Bjursås Lantbruk AB har tidigare levererat liggbås för 150 tjurar. Den nya liggbåsstallet rymmer ytterligare 150 tjurar.

Hit flyttar Jan de större tjurarna, medan de mindre får gå kvar i gamla byggnaden. Liggbåsen är av modell Puckel.

Vi hjälper dig med rådgivning när du ska bygga till lösdriftstall. Vi kan ta fram skisser och ge  förslag på dimensionering och layout.

Våra frihängande liggbåsavskiljare tillverkas normalt med 1600 mm längd. De längsgående 60,3 mm rören monteras indragna 1800 eller 1900 mm från skrapgångarna. Utrymmet framför de längsgående rören används av djuren som resningsutrymme.
Vid dubbelrad är båspallarnas djup oftast 2 x 2500 mm för att stallet ska vara anpassat för alla djur. Det går att endast montera två liggande rör i mitten och tillverka avskiljare som är ca 2200 mm långa. Funktionen blir emellertid betydligt sämre än om man monterar dubbla rader med längsgående rör som på bilden, tillsammans med 1600 mm långa avskiljare.
Vid dikostall kan kalvgömmor placeras på båspallen som på bilden, utanför byggnadens långsida för utgödsling med traktor eller framför korna med ca 3050 mm djupa båspallar.
Glidfästen till nackbom och krypbom. Glidfästena underlättar när du vill justera nackbommen för olika stora djur. Samma sak om du vill höja eller sänka krypbommen. Nackbommen fungerar på samma sätt även för modellerna Bekväm och Rak.
I stolparna av 76,1 mm rör fästs de liggande 60,3 mm rören med kraftiga smidda klammer. Liggbåsavskiljarna fästs med M10 U-klammer i de liggande 60,3 mm rören. Den flyttbara nackbommen av 48,3 mm rör, fästs med dubbla M10 U-klammer och dubbla mothåll. Liggbåsavskiljarna är förstärkta vid infästningen i 60,3-rören.
Dikostall för 350 dikor hos Biby Godsförvaltning, Eskilstuna.
Den rena båspallytan ger djuren en idealisk liggplats samtidigt som du lätt lägger in båspallmattor.

Alla våra frihängande liggbås har 76,1 mm stolpar nedgjutna med normalt två båsplatsers avstånd. I stolparna är fästade två längsgående 60,3 mm rör i vilka liggbåsavskiljarna är fastbultade. Du kan enkelt ändra båsbredden genom att montera ytterligare en avskiljare eller ta bort en avskiljare. Liggbås med skrapande gångar ger djuren en god miljö, samtidigt som din arbetsinsats minskar.


Liggbås modell Bekväm

Ett frihängande liggbås för kvigor, tjurar och dikor.

Modell Bekväm är vår nya bultade liggbåsavskiljare. Den är enkel att bulta med fyra expanderbultar i den mycket kraftiga plattan. En liggbåsavskiljare för tvåmånaders ungdjur till tjurar och stora dikor.

Liggbåsen finns i tre storlekar. Bilden till höger visar den minsta modellen för små ungdjur. Liggbåsavskiljare modell Bekväm är tillverkad och såld under licens från DeLaval Holding AB.

Liggbås för ungdjur av olika storlekar. Fullstora liggbås i närmaste boxen. Mellanstora och små liggbås längre bort.
Mellanstora liggbås för ungdjur.
Stora liggbås för tjurar och dikor. Här ligger dina djur mycket bekvämt utan att skada sig. Det är också enkelt att lägga båspallmattor på rulle eller av pusseltyp.
Kraftig förstärkning mellan liggbåsets två ben och förstärkningshylsor mot golvplattan. M12x100mm expander till de minsta ungdjuren, M16x100 till medelstora- och stora liggbåsavskiljare.

Liggbås modell Rak

Den här modellen av liggbås används ofta till växande djur. Om du tar in mindre djur och flyttar nackbommen mot skrapgången, kommer nackbommen samtidigt att sjunka. Då kan inte smådjuren krypa under nackbommen.

Material

Materialet i våra liggbåsavskiljare är runda rör 60,3 x 4,5 mm. Detta gäller även modellerna Puckel och Bekväm.

Infästning

Mot väggar eller trästolpar användes väggfästen. Alternativt med bultade fästen på våra fyrkantstolpar.

Ett liggbås lämpligt för dikor med kalvgömma framför liggbåsen.
Liggbås modell rak.

Skrapgångsgrindar, Kalvgömmor och drickeshoar.

Teleskoperande grindar med fem liggande rör och höjden 1200 mm.

De här grindarna är lämpliga för dikor med sina småkalvar. Springan mellan de liggande rören är bara 225 mm, vilket gör att de nyfödda kalvarna inte kan smita ut. Modellens enda nackdel är, att ungdjur med en huvudstorlek som motsvarar tjurar med vikt ca 400 kg, ofta fastnar med huvudet. Material runda 60,3 mm med insticksdelen av runda 48,3 mm. Stående rören är av fyrkantrör 60×60 mm.

Teleskoperande grindar med fyra liggande rör och höjden 1300 mm.

De här grindarna är lämpliga för ungdjursuppfödning. Springan mellan de liggande rören är 350 mm, vilket gör att djuren både kan sticka in huvudet och lätt dra ut huvudet. Modellens enda nackdel är att nyfödda dikokalvar kan smita ut mellan de liggande rören. Material runda 60,3 mm med insticksdelen av runda 48,3 mm. Stående rören är av fyrkantrör 60×60 mm.

Grindar med stående rör och höjden 1120 mm.

De här grindarna är lämpliga för alla storlekar av djur. Stående runda 33,7 mm rör med 138 mm springa, alternativt 21 mm ljus plywood av kvalitet karosseriplywood. Över-och underliggare av runda 60,3 x 3,2 mm rör. Grindar med stående djur ger färre skador på djuren, men det är svårare för skötaren att snabbt klättra ut ur en box. Inga djur fastnar i grindarna.

Det finns många sätt att skapa kalvgömmor i ett liggbåsstall. Kontakta oss gärna redan på planeringsstadiet så kan vi ge er förslag på lösningar.

På grindarna över skrapgångarna har vi snabblås. Låstenen är tillverkad av ett en 22 mm rörhylsa med en stoppbricka i övre änden. Rektangulära fyrkanthylsor 60×30 mm ger längdjustering. Låstenen är försänkt 10 mm så att djuren omöjligt kan öppna grindarna. Normalt monteras låset i 70×70-stolpar med en U-klammer. Låset är enkelt, starkt och lättöppnat också med handskar. Här är låshylsan skruvad i en limträstolpe på klövpallen.

Bilden visar det lås, som du kan placera valfritt på skrapgångsgrinden, för att spärra av tvärgången. Låssprinten är här insatt i den 30×30 mm hylsa som sitter på stolpen på andra sidan den smala tvärgången. Nu kan inga djur gå från främre skrapgången till bakre skrapgången. Det finns lås både för skrapgångsgrindar med stående rör och grindar med liggande rör..

Gavelavskiljare av 21 mm björkplywood med 15 lager. Dem är filmbelagd med ljusbrun transparent fenolfilm. En av de starkaste typerna av plywood som dessutom är vattentålig. De längsgående rören kan antingen stickas igenom plywooden för att minska antalet skarvar, eller bultas fast i plywooden. Här med inspektionsgång framför liggbåsen.

Vi har ett speciellt kraftigt fästjärn för montering av hoar på 70×70-stolpar.

Kundanpassade mått.

All inredning tillverkas specifikt efter dina mått på byggnaden och storlek på djuren.