Fånggrindar för lösdrift och långbås

Vår tysta fånggrind är gjord för långvarig och bekymmersfri användning (här med plattstål nedtill, normalt med 60,3 mm runt rör nedtill).

Ovan står det övre manöverröret i ”spärrläge” med låsklacken uppåt, vilket innebär att djuren låses fast individuellt när de går in i båsen. Halsöppningens bredd kan justeras 100 mm. Stängrören är lagrade med vagnsbult för att undvika bogskador på djuren.

Ljuddämpning av vår fånggrind

I de rörliga stängrörens båda ändar har vi svetsat på rörhylsor i vilka monteras rejäla ljuddämpare. Rörhylsorna förhindrar att djuren petar bort dämparna.

Bindslefästen till långbås

För bundna djur levererar vi vår fånggrind med stående rundstål för bindslefästena. Ett effektivt bindsleskydd av rundstål förhindrar att bindslena fastnar under de rörliga stängrören.

PrisexempelEx. moms
4 bås á 75 cm = 300 cm4400kr
5 bås a 60 cm = 300 cm6500kr

Vår fånggrind har bergsäkert låsläge för långbås.

Det övre manöverröret står i ”låsläge” vilket innebär att djuren är utestängda ifrån foderbordet. Manöverrörets låsklackar spärrar direkt mot stängrörens gafflar. Låstungan används inte i ”låsläget” varför det är omöjligt för djuren att komma in genom att lyfta på denna.

Här har låstungorna spärrat mot låsklacken och djuren är fastlåsta. Stängrören är lagrade hela 70 mm vid sidan av rörets tyngdpunkt. Detta gör att djuren inte behöver trycka stängröret helt i lås, utan rörets tyngd gör att det ”slår över” den sista biten och säkert går i lås. Om du vill släppa loss ett djur individuellt kastar du bara över låstungan åt andra hållet för att koppla i ”friläge”.
Material
Stående fasta rör33,7 mm
Bultat rör, halsöppning48,3 mm
Överliggarrör60,3 mm
Underliggarrör60,3 mm
(alt. Underliggare)50*8 mm plattstål
Manöverrör25 mm

Sjukdom och olycksfall i fånggrind.

Om ett djur störtar i en fånggrind kan man lätt ta bort det bultade röret för att få ut djurets huvud (se ovan).

Djurhänsyn

De rörliga stängrören är lagrade med en 12 mm vagnsbult i en 34 mm lång slitstark lagerhylsa. Vagnsbulten har en slät och låg profil för att förhindra skador på djurens bogar. Detta kan låta självklart , men är något vi länge varit ensamma om. De på stängröret svetsade lagerögonen är dessutom mjukt avrundade.

Valfrihet för din fånggrind

Lösdrift eller långbås.  Valfri båsbredd 50 – 130 cm i 5 cm-steg. En fånggrind kan även levereras med gångjärn (för upphängning som dörr).