Djupströbädd i lösdriftstall

Djupströboxar med skrapad gång för dikor är en lösning som ger rationella, lättskötta lösdriftstallar med låg halmåtgång.

Lägre investeringskostnad än liggbås, men kräver tillgång till halm till rimliga priser. Med uppdelning i flera boxar får du större möjligheter att dela djuren i lämpliga gruppstorlekar.

Från höger: Kalvgömma, djupströbädd, mittbalk, skrapgång och foderbord utanför. Under perioder utan kalvar, fungerar kalvgömman baktill som inspektionsgång.

Ätfronter

Till din djupströbädd använder du diagonalfronter till dikor och pinnfronter till ungdjur. Några båsplatser fånggrindar är bra att ha för behandling av djuren. Nackbommar är budgetalternativet men leder till större oro i gruppen och ger avsevärt foderspill.

Utgödsling av ströbädd

Mellanväggarna över ströbädden är delade med hjälp av en fyrkantstolpe 70x70x4 mm. Den är demonterbar eftersom den står i en ingjutningshylsa 80x80x4 mm. Den bakre delen av mellanväggen hänger i väggfästen mot ytterväggen eller som på bilden, i 100x100x4 mm-stolpar mellan djupströbädden och den bakre kalvgömman. Också gångjärnsstolparna på mittbalken är av 100x100x4 mm vid långa grindar. Den främre delen av mellanväggen över ströbädden svängs fram mot skrapgången under utgödslingen av ströbädden.

Den demonterbara 70x70mm stolpen står mitt i djupströbädden i en 80×80 mm ingjutningshylsa.
Djupströbädd för dikor har fördelen att ströbädden kan användas som kalvgömma, kalvningsbox och sjukbox under olika delar av året.
För att djuren inte ska skada sig när de går mellan skrapgång och djupströ sitter den rekrangulära låshylsan på ring som snurrar undan om djuren springer på hylsan.

Grindar över skrapgång och djupströ för dikor och ungdjur.

Du kan välja mellan grindar med stående rör i två olika höjder och grindar med liggande rör i två olika höjder.

Teleskoperande grindar med fem liggande rör och höjden 1200 mm.

Används över skrapgång och djupströ för dikor. De här grindarna är lämpliga för dikor med sina småkalvar. Springan mellan de liggande rören är bara 225 mm, vilket gör att de nyfödda kalvarna inte kan smita ut. Modellens enda nackdel är, att ungdjur med en huvudstorlek som motsvarar tjurar med vikt ca 400 kg, ofta fastnar med huvudet. Material runda 60,3mm med insticksdelen av runda 48,3mm. Stående rören är av fyrkantrör 60x60mm. Används både över skrapgång och djupströ för dikorna.

Teleskoperande grindar med fyra liggande rör och höjden 1300 mm.

Över skrapgång och djupströ för ungdjur & tjurar. De här grindarna är lämpliga för tjurar och ungdjur. Springan mellan de liggande rören är 350 mm, vilket gör att djuren både kan sticka in huvudet och lätt dra ut huvudet. Modellens enda nackdel är att nyfödda dikokalvar kan smita ut mellan de liggande rören. Material runda 60,3 mm med insticksdelen av runda 48,3 mm. Stående rören är av fyrkantrör 60x60mm. Används både över skrapgång och djupströ för tjurar och andra ungdjur.

Grindar med stående rör och höjden 1120mm.

Används enbart över skrapgången. Passar till alla djur oavsett storlek. Stående runda 33,7 mm rör med 138 mm springa, alternativt 21 mm ljus plywood av kvalitet karosseriplywood. Över-och underliggare av runda 60,3 x 3,2 mm rör. Grindar med stående djur ger färre skador på djuren, men det är svårare för skötaren att snabbt klättra ut ur en box.

Grindar med stående rör och höjden 1320mm.

Används enbart över djupströbädden. Passar till alla djur oavsett storlek. Stående runda 33,7 mm rör med 138 mm springa, alternativt 21 mm ljus plywood av kvalitet karosseriplywood. Över-och underliggare av runda 60,3 x 3,2 mm rör. Grindar med stående djur ger färre skador på djuren, men det är svårare för skötaren att snabbt klättra ut ur djupströbädden.

Infästning av samtliga grindar för  dina djupströboxar

I grindarnas ena ände finns insvetsade rejäla gångjärn. I andra änden finns normalt vårt suveräna snabblås. Se bilden nedan.

På grindarna har vi snabblås. En enkel och stark konstruktion med rektangulära 60×30 mm låshylsor för ytterligare längdjustering. Du kan lätt lyfta låssprinten medan djuren inte kommer åt låssprintens övre bricka med sina tungor.Ett snabblås som djuren aldrig kan öppna
Samma liggrörsgrindar till djupströ och liggbås.
Gångjärn för ditt brandskydd. Här går den högra grinden över skrapgången och ska vid brand kunna slås åt båda hållen, samtidigt vill man att grinden ska hänga över mittbalken utanför skrapgången, så att du kan skrapa utan att köra på grinden. Grindens snett monterade gångjärn löser problemet.

Utgödsling och Vattensystem

Utgödsling av skrapgång. Se även separat sida ”Utgödsling”.

Vattenkopparna och de främre stolparna är placerade på en klövpall, med höjden 150-200 mm, beroende på skrapgångens längd. Bredden på klövpallen är 400 – 500 mm. Det ger vattenkoppen en skyddad placering vid utgödsling. Mittbalken mellan skrapgång och ströbädd bör vara minst 200 mm högre än skrapgången. Grindarna över skrapgången är infästade ovanför sockeln vilket ger dem en skyddad placering vid skrapning av gödseln. Med dessa grindar stängs djuren in på ströbädden vid utgödsling av skrapgången.

Cirkulerande varmvattensystem. Se även separat sida ”Vattensystem”.

Ett markavloppsrör med T-rör vid varje uppgång till vattenkoppen är ingjutet i klövpallen och fungerar som kulvert för vattenslangen.Slangarna skyddas under vattenkoppen med ett markavloppsrör. Kapa röret kortare än på bilden, så att du kommer åt kopplingarna. Kapa sedan till ett rör ända uppifrån koppen och till golvet. Slitsa upp röret i längdriktningen och träd på utanpå. Säkra med tape. Då kan du öppna och kolla kopplingarna.

Vattensystem för kall lösdrift.

Värmare och plastvattenkopp används vid cirkulerande varm-vattensystem. Med hjälp av en centralenhet får du tempererat vatten i oisolerade stallar. Elvattenkopparna är ett annat alternativ. På sidan ”Vattensystem” finns mer att läsa. Värmarens effekt är mellan 3000-6000 W. Termostatstyrd 3-fas. Värmaren är utrustad med extra stark cirkulationspump som klarar högt mottryck.